آنگه که بگویی دیگر نخواهمش :

عشق را از زندگی خویش رانده ای

عشق چنان است که :

هر چه بیشتر ارزانی داری سر شار تر میشود

وهر گاه آن را تنگ در دست گیری

آسان تر از کف رود :

پروازش ده تا که پایدار ماند


 

نوشته شده توسط آبی کوچولو در سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 14:37 موضوع | لینک ثابت